Kutsu vesiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseen 11.5.2023 klo 18:00

Ranta–Toivala–Uuhimäen vesiosuuskunta 28.04.2023 KUTSU VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN Tervetuloa Ranta–Toivala–Uuhimäen vesiosuuskunnan varsinaiseen kokoukseentorstaina 11.5.2023 klo 18.00, hot, Kunnonpaikkaan, kabinetti Lainesali (kellari kerros) Vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen3. Esitetään toimintakertomus,…

Ajankohtaista tiedote 31.1.2023

1. Talousveden laatu Talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Näin olemme toimineet ja riskiarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Satefy Plan-periaatteen mukaisesti. Terveysviranomainen on hyväksynyt riskiarvioinnin 24.1.2023. Päätös löytyy osuuskunnan nettisivuilta www.rantatoivala.vosk.fi, kohdassa viranomaispäätökset. Valvontatutkimusohjelmassa on…