VEDEN LAATUTIEDOT

Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta toteuttaa jatkuvaa valvontatutkimusta, joka perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, astunut voimaan 17.11.2015.

Viimeisin tutkimus 14.9.2021, Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy

LAUSUNTO VEDEN LAADUSTA:

” Näytteen mukainen verkostovesi täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.”

Kuopiossa 12.11.2021

Timo Pernu

Vok:n tj.