Ajankohtaista tiedote 31.1.2023

1. Talousveden laatu Talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen, sille vettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Näin olemme toimineet ja riskiarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Satefy Plan-periaatteen mukaisesti. Terveysviranomainen on hyväksynyt riskiarvioinnin 24.1.2023. Päätös löytyy osuuskunnan nettisivuilta www.rantatoivala.vosk.fi, kohdassa viranomaispäätökset. Valvontatutkimusohjelmassa on…